logo scholsfoundations

Projecten in Malawi, Bali & Vietnam

Schols Foundations is van mening dat onderwijs het beste instrument is om jonge mensen in ontwikkelingslanden een stap vooruit te helpen. Vanuit het principe dat leren vanuit de context van de eigen cultuur een betere kans heeft hebben wij lokale projectleiders aangesteld, die de projecten leiden.

De vrijwilligers die vanuit het westen naar de projecten gaan, faciliteren. Ze stemmen hun bijdragen vast met behulp van de lokale projectleider(s). Op deze wijze denken wij dat zowel de vrijwilligers vanuit het westen als de lokale mensen die wij helpen, het meeste van elkaar leren.Het accepteren van elkaars cultuur en gewoonten is daarbij uitgangspunt.

Schols Foundations is niet religieus gebonden. Iedereen is welkom bij te dragen  en deel te nemen.