logo scholsfoundations

Projecten in Malawi, Bali & Vietnam

Schols Foundation ondersteunt het ICCO- Nederland bij de bouw van een dovenschool in Bandawe, aan het meer van Malawi. De school gaat de dove kinderen in het primair onderwijs in Noord-Malawi opvangen. Op middellange termijn wordt een complete primaryschool ingericht. Na verloop van tijd zal e.e.a. voltooid zijn.

De school is ook toegankelijk voor horende kinderen. Opbouw wordt per leerjaar gedaan. Op deze manier groeit de school langzaam naar een volwaardige school voor primair onderwijs

Eerdere ervaringen in Malawi met de opbouw van dovenscholen zijn vop deze manier van werken goed gegaan. Bij andere projecten hebben gebouwen jaren leeg gestaan, nadat een complete school opgebouwd en ingericht was. Inmiddels zijn al leerkrachten aangesteld die al met het dovenonderwijs zijn begonnen.

De doelgroep betreft dove kinderen in Noord/ Malawi. Er zijn in Malawi meer dove kinderen dan in Europa. Dit komt door ziekte, malaria en ondervoeding. In het reguliere onderwijs hebben de kinderen geen kans op een menswaardig bestaan.

Omdat het om normaal intelligente kinderen gaat kan met speciaal onderwijs een situatie worden gecreëerd, waarbij zij op termijn in eigen levensonderhoud kunnen voorzien. Er is in Mua en Limbe veel positieve ervaring met het onderwijs aan dove kinderen.