logo scholsfoundations

Projecten in Malawi, Bali & Vietnam

Veertien jaar geleden ging Karel Schols met zijn gezin voor het eerst naar Indonesië. Ze ontmoetten in Candidasa een jonge visser, Nyoman, die hen op bijzondere wijze liet kennismaken met Bali.

Na 6 jaar kwamen ze weer terug en hoe gek het ook klinkt, het contact werd als nooit tevoren. Nyoman had inmiddels een gezin gesticht en had twee kinderen, meisjes. Vanaf dat moment is Karel Schols het gezin gaan ondersteunen, zodat de kinderen in ieder geval naar school kunnen gaan. Ook werd het gezin van zijn zus ondersteund. 

Na verloop van tijd werd het idee opgevat een studieproject op te zetten. In 2007 werd dit project gestart, toen de gebouwen gereed waren.

Kubu K-Lima in Candidasa

Het project dient ervoor jonge nagenoeg kansloze kinderen van arme gezinnen in Candidasa te ondersteunen bij het naar school gaan. Ook biedt Kubu K-Lima ( zo heet het project in Candidasa) leerlingen uit het voortgezet onderwijs de mogelijkheid om onder begeleiding huiswerk te maken. In het hoofdstuk bouw studiehuis Bali krijgt u een indruk.

HAN

Inmiddels gaan studenten van de Hoge School Arnhem/ Nijmegen en Fontis te Tilburg regelmatig naar het project om allerlei vormen van kennis en vaardigheden over te dragen. Ook volwassenen kunnen zich melden om al vrijwilliger een tijd les te gaan geven.

Project Updates

December 2010 -  Het project is opnieuw uitgebreid. Er zijn 2 lesruimtes bijgebouwd van samen ongeveer 500m2. Inmiddels zijn samenwerkingsovereenkomsten gesloten met de Junior en Senior Highschool in Bug Bug, het dorp waar Candidasa onder valt.

Het project is zeer succesvol; "onze" leerlingen halen de hoogste cijfers op school en dat geeft energie om een volgende stap te zetten!