logo scholsfoundations

Projecten in Malawi, Bali & Vietnam

Schols Foundations bestaat uit twee stichtingen. De stichting Schols-Helsperfonds en de Stichting Willy Schols.

De bestuursleden 

Voorzitter: Karel Schols, Landfortallee 2, 6921 JS Duiven, tel. 0316 281224;

Secretaris: John Venema te Aalsmeer

Penningmeester: Frans Maas te Gemert

Bestuurslid: Herman Levelink te Nijmegen

Adviseurs

Secretariaat en coördinatie: Ineke Levelink te Duiven

Bank- of gironummer

ABNAMRO-bank 59.23.07.387 t.b.v. Stichting Willy Schols

ABNAMRO-bank 60.25.51.285 t.b.v. Schols-Helsperfonds