logo scholsfoundations

Projecten in Malawi, Bali & Vietnam

Als vele jaren dragen wij bij aan de ontwikkeling van beter onderwijs voor kansarme kinderen. Als stichting in oprichting zijn we daarmee begonnen in Malawi. Later zijn daar Indonesie, de Filippijnen en Vietnam bijgekomen. Wij ondersteunen vooral de buitenschoolse begeleiding, omdat wij denken dat kinderen en jong volwassenen hierdoor extra kansen krijgen.
In Malawi zijn het vooral dove kinderen die wij helpen, in Indonesië en de Filippijnen zijn het kinderten van arme vissers en boeren die wij helpen.

Wij zijn een organisatie die geleid wordt vanuit een gezin met behulp van tal van vrijwillgers, die in alle variaties bijdragen leveren.

Op de projecten zijn locale projectleiders aangesteld. Meestal hebben ze in hun omgeving nog een (deeltijd-) baan. In Indonesië zijn het Nyoman en Abut die het project leiden, op de Filippijen is het Arfe die het studentenproject leidt en in Malawi is het Francis die, net als de anderen, met veel enthousiasme en energie projectleiders is. Alle projectleiders hebben we zelf opgeleid.

28 september 1906 - 31 juli 2003

Willy Schols was een markant persoon.

17 oktober 1919 - 26 september 2002

Op 17 oktober 1919 werd Broeder Ludwin Speth FIC geboren in Vaals, het uiterste puntje van Nederland. In 1940 deed hij professie bij de broeders van Maastricht en was in verschillende onderwijsfunctie werkzaam, hetgeen uiteindelijk leidde tot een functie aan het schippersinternaat in Nijmegen. Hij overleed op 26 september 2002 in Maastricht.